บริการสำนักงานเสมือน หรือ Virtual Office Services

สำนักงานเสมือน หรือ Virtual Office Services  คือ บริการให้เช่าสำนักงาน เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภาระต้นทุนค่าเช่าสำนักงาน เงินลงทุนกับระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และเงินเดือนของพนักงานประจำ Virtual Office คือ สำนักงานเสมือน ที่ช่วยให้คุณเสมือนว่ามีออฟฟิศได้ทันที พร้อมบริการห้องประชุม เบอร์โทรศัพท์ และเรายังให้บริการจัดการงานด้านธุรการ (Admin) มีพนักงานรับโทรศัพท์ทุกสายบริการจัดการงานด้านเอกสาร ออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้/วางบิล งานสนับสนุน (Support) ด้านต่างๆ รับ-ส่งเอกสาร และให้บริการด้านบัญชีครบวงจร

ดังนั้น Virtual Office จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือบริษัทที่จัดตั้งใหม่ ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณมีความคล่องตัวมากขึ้นในการแข่งขันที่เป็นต่อในตลาดปัจจุบัน

ประโยชน์ Virtual Office Services

- ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสำนักงาน และค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ อาทิเช่น โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ห้องประชุม เครื่องรับส่งแฟ็กซ์ โทรศัพท์

- ลดค่าใช้จ่ายเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานประจำ

- ลดเงินลงทุนระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร 

- ลดต้นทุนการเดินทาง การแต่งกาย อาหาร และอื่นๆ

ทำไมต้องใช้บริการสำนักงานเสมือนของเรา

- เราคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการทำธุรกิจ ที่สามารถให้คำปรึกษาท่านได้ตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนบริษัท การจัดทำบัญชี และขอใบอนุญาตต่างๆ รวมทั้งการติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ที่     เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  

- เราเข้าใจกระบวนการธุรกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทย ว่าจะต้องเริ่มต้นดำเนินการอย่างไร

- เราคือทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ครบวงจร และมืออาชีพ

 

 

Visitors: 110,940